Извънтрудови правоотношения

(счетоводни и данъчни аспекти)

Описание на обучението:

Онлайн обучение на живо, в което ще засегнем в дълбочина темата за извънтрудови правоотношение в посока ТРЗ, счетоводни и данъчни аспекти. По време на обучението ще имате възможност да зададете всички важни за вас въпроси по темата и да получите отговор.

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ СКОРО НОВА ДАТА ПРЕЗ 2022


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: след 08.2022 г.

Продължителност: 09:15 ч. - 14:30 ч. 

Формат: Дистанционен | Zoom | На живо |  

Ранно записване до 15.11.2021 г: 90 лева

Стандартно записване до 03.01.2022 г. . : 100 лева

Късно записване до 09.03.2022 г. : 120 лева

Записване & Информация: info@frpa.bg | +359 899 523 775 |  Facebook |

1. Видове извънтрудови  правоотношения

2. Облагаем и осигурителен доход

3. Данъчни и осигурителни задължения на възложителя

4.  ДДС аспекти при извънтрудови правоотношения

5. Изчисляване на брутен размер на възнаграждение


15 ДНИ след обучението БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Видеозапис на обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

Дата: след 08.2022 г.

Начален / Краен час: 09:15 ч. - 14:30 ч.

Почивка: 3 х 15 мин. | уточнява се по време на семинара |

Продължителност: 5.5 уч. ч.

Формат: Дистанционен | Zoom | На живо | 

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + име на семинар/обучение |

* Ранно записване до 15.11.2021 г: 90 лева

* Стандартно записване до 03.01.2022 г. . : 100 лева

* Късно записване до 09.03.2022 г. : 120 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно образователната платформа на школата