Извънтрудови правоотношения

(счетоводни и данъчни аспекти)

Описание на обучението:

Онлайн обучение на живо, в което ще засегнем в дълбочина темата за извънтрудови правоотношение в посока ТРЗ, счетоводни и данъчни аспекти. По време на обучението ще имате възможност да зададете всички важни за вас въпроси по темата и да получите отговор.

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ НА 05 АПРИЛ 2023


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: 05.04.2023 г.

Продължителност: 09:15 ч. - 14:30 ч. 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до 03.02.2023 г. : 90 лева

Стандартно записване до 02.03.2023 г. : 100 лева

Късно записване до 04.04.2023 г. : 120 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Видове извънтрудови  правоотношения

2. Облагаем и осигурителен доход

3. Данъчни и осигурителни задължения на възложителя

4.  ДДС аспекти при извънтрудови правоотношения

5. Изчисляване на брутен размер на възнаграждение


7 ДНИ след обучението БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: 05.04.2023 г.

Начален / Краен час: 09:15 ч. - 14:30 ч.

Почивка: 1 х 30 мин. | 11:30 ч.-12:00 ч. |

Продължителност: 4.5 ас. ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + ИТП|

* Ранно записване до 03.02.2023 г. : 90 лева

* Стандартно записване до 02.03.2023 г. : 100 лева

* Късно записване до 04.04.2023 г. : 120 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно образователната платформа на школата