Трудова книжка & Tрудов стаж

Описание на обучението:

Онлайн обучение по тясно специализирана ТРЗ тема за трудовата книжка и трудовия стаж. В първата част на обучението фокусът е насочен към изчисляване на зачетен трудов стаж. Преминаването през материята е чрез представяне на различни възможни казуси от реалната работна среда  -  с и без периоди на прекъсване, при подневно и при сумирано изчисляване на работното време, по основен трудов договор и по договор за допълнителен труд, както и при други обстоятелства. Изчисленията се правят чрез няколко различни метода – на ръка и чрез използване на електронни таблици и полезни функции. Във втората част на обучението фокусът е върху администрирането на трудовата книжка и всички свързани с нея процеси. Преминава се практически през попълване на отделни страници, колони и редове от трудовата книжка с всички нейни особености и уловки, с които е необходимо всеки ТРЗ експерт да бъде добре запознат. Разглеждат се различните административни процеси, свързани с трудовата книжка – издаване на нова трудова книжка, продължаване на цялостно изписана трудова книжка, добри практики за отразяване на движението на трудовата книжка между Работодател и Служител, попълване на дневници и процедури по възстановяване на изгубена трудова книжка.

Обучението е изцяло практически насочено и изучаваната материя се представя нагледно чрез примери и казуси от реалната работна среда. Обучаваните лица получават различни темплейти, готови за използване в ежедневната практика.

Обучението е подходящо за:

*  Офис мениджъри/ амиднистратори/сътрудници

*  Студенти по икономика и счетоводство

*  ТРЗ специалисти

*  Счетоводители

*  ЧР специалисти

*  Собственици на малък и среден бизнес


Всички теми и детайли по  записване, провеждане и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в отделните менюта/табове на сайта. 👇

                                   

                        ОЧАКВАМЕ ВИ НА 15 НОЕМВРИ 2022


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: 15.11.2022 г.

Продължителност: 09:15 ч. - 14:30 ч. 

Почивки: 2 х 15 мин. | уточняват се по време на обучението |

Формат: Дистанционен | Zoom | На живо |  

Ранно записване до 14.09.2022 г.: 90 лева

Стандартно записване до 14.10.2022 г.: 100 лeвa

Късно записване до 14.11.2022 г.: 120 лeвa

Записване & Информация: info@frpa.bg | +359 899 523 775 Facebook |

1. Нормативна уредба

2. Изчисляване на трудов стаж:

- Зачетен трудов стаж (общ и професионален)

- Без прекъсване / С прекъсване

- При сумирано изчисляване на работното време

- При непълни месеци

- На втори трудов договор

- При други обстоятелства

3. Попълване на трудова книжка

4. Административни процеси свързани с трудовата книжка (издаване, продължение, дневници, движение на ТК, процеси при загубена ТК и т.н.)


Дата: 15.11.2022 г.

Начален / Краен час: 09:15 ч. - 14:30 ч.

Почивки: 2 х 15 мин. | уточняват се по време на обучението |

Продължителност:  0.5 ден | 5.5 чу.ч. |

Формат: Дистанционен | Zoom | На живо | 

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

 

15 ДНИ след обучението БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Видеозапис на обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + име на обучение/уъркшоп |

* Ранно записване до 14.09.2022 г.: 90 лева

* Стандартно записване до 14.10.2022 г.100 лeвa

* Късно записване до 14.11.2022 г.120 лeвa

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване|

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. | 


1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата