Уведомление по чл. 62

Описание на обучението

Специализирано онлайн обучение на тема „Уведомление по чл. 62“, в което обучаваните лица получават задълбочена информация относно всички въпроси, свързани със съставяне и подаване на уведомление по чл. 62 от Кодекса на труда. Целта му е да представи законодателните изисквания и процеса по съставяне и подаване на уведомление по чл. 62 за сключен, изменен или прекратен трудов договор.

Първата част на обучението е насочена върху съдържание и съставяне на уведомлението чрез използване на софтуер на НАП. След това фокусът преминава на сроковете за подаване в четирите хипотези – сключване на трудов договор, неговото изменение или прекратяване, както и промяна на работодател.

Втората част на обучението е отделена за процеса на комуникация с НАП – подаване на уведомление, генериране на справка за прието уведомление и корекция на уведомления.

Обучението е подходящо за:

*  ТРЗ специалисти

*  ЧР специалисти

*  Офис мениджъри, които имат отговорности свързани със заплати

*  Студенти по икономика, счетоводство и управление и развитие на човешките ресурси

*  Собственици на малък и среден бизнес

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


НОВО ОБУЧЕНИЕ! ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: ...........2024 г.

Продължителност: 08:00 ч.- 10:30 ч. 

Формат:  Онлайнн

Платформи:  Zoom  & Образователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до ...........2024 г.: 50 лева 

Стандартно записване до ...........2024 г.: 60 лева

Късно записване до ...........2024 г.: 70 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Съдържание 

2. Съставяне  чрез употреба на софтуера на НАП

3. Срокове за подаване

4. Подаване и корекция

5. Справка за прието уведомление по чл. 62

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: .............2024 г.

Начален / Краен час: 08:00 ч. - 10:30 ч.

Почивки: няма

Продължителност: 2,5 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + ПТПО |

* Ранно записване до ...........2024 г.: 50 лева 

* Стандартно записване до ...........2024 г.: 60 лева

* Късно записване до ...........2024 г.: 70 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата