Данъчно облагане на ФЛ при трансгранични ситуации

(прилагане на СИДДО)

Описание на обучението:

Специализирано онлайн обучение, което има за цел да задълбочи и разшири познанията на обучаваните лица в областта на данъчното облагане на доходите на физическите лица при трансгранични ситуации и успешното прилагане на СИДДО.

Обучението е предимно с практическа насоченост – дефиниране на едно лице като местно или чуждестранно за данъчни цели, разграничаване на доходите с източник от България от тези от чужбина, задълбочено представяне на концепцията за определена база, развиване на умения за четене и разбиране на СИДДО, усвояване на методите за избягване на двойно данъчно облагане – данъчен кредит и освобождаване с прогресия, деклариране на доходи от чужбина на местни физически лица и прилагане на методите за избягване на двойно данъчно облагане, определяне на облагаемостта на доходите с източник от България на чуждестранни физически лица и тяхното освобождаване по СИДДО, съставяне на различните справки и декларации за подаване на информация съгласно ЗДДФЛ и ДОПК.

Обучението е предназначено за хора, които имат познания в областта на данъчното облагане на доходите на физически лица.


Всички теми и детайли по  записване, провеждане и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в отделните менюта/табове на сайта. 👇

                                   

                                  ОЧАКВАЙТЕ НА 21.10.2023


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: 21.10.2023 г.

Продължителност: 09:00 ч. - 18:00 ч. 

Почивки: 2 х 15 мин. и 1 х 60 мин. | уточняват се по време на обучението |

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до 21.08.2023 г.: 120 лева

Стандартно записване до 21.09.2023 г.: 140 лeвa

Късно записване до 20.09.2023 г.: 160 лeвa

Записване: изпращане на имейл за участие на info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Разграничаване на местно от чуждестранно лице

2. Доходи от източници в България

3. Въведение в СИДДО

4. Методи за избягване на двойно данъчно облагане

5. Облагане на доходите от чужбина на местни физически лица

6. Облагане на доходите от България на чуждестранни физически лица

7. Прилагане на СИДДО по отношение на чуждестранни физически лица

8. Задължения на платците на доходи за подаване на информация

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: 21.10.2023 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 15 мин. и 1 х 60 мин. | уточняват се по време на обучението |

Продължителност:  1 ден | 8 а.ч. |

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

 

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + име на обучение |

* Ранно записване до 21.08.2023 г.: 120 лева

* Стандартно записване до 21.09.2023 г.140 лeвa

* Късно записване до 20.09.2023 г.160 лeвa

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване|

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. | 


1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата