Прекратяване на трудовите правоотношения (ПТПО)

Описание на обучението

Специализирано онлайн обучение на тема „Прекратяване на трудовите правоотношения“, което задълбочено представя всички аспекти и тънкости свързани с прекратяването на трудовите отношенията между Работодател и Служител. 

Обучението започва с преглед на всички различни основания за прекратяване, като се обръща внимание на предпоставките за възникване на всяко едно от тях и процеса по отправяне на съответното волеизявление и неговото документиране. 

Преминава се подробно през темата за предизвестието, чрез преглед на общите правила, а след това към практически упражнения по неговото изчисляване с помощта на електронни таблици. 

Обръща се специално вниманието на процедурата по подбор при прекратяване, като се обяснява защо и кога е необходимо да се прилага, чрез практически примери и темплейти на документи. След това фокусът се измества към разясняване на закрилата при прекратяване и възможностите за нейното преодоляване. 

На последния етап от обучението се преминава през основните обезщетения при прекратяване – за неизползван отпуск; за оставане без работа; за неспазено предизвестие и се правят практически примери за онагледяване на начина на тяхното изчисляване.

Цялото обучението е с теоретично-практическа насоченост. Всички въпроси и казуси са разгледани в светлината на съдебната практика и становища на МТСП. Обучаваните лица получават различни темплейти, готови за използване в ежедневната практика и богата съдебна практика.

Обучението е подходящо за:

*  ТРЗ специалисти

*  ЧР специалисти

*  Офис мениджъри, които имат отговорности свързани с трудовоправните отношения със служителите

*  Студенти по икономика, счетоводство и управление и развитие на човешките ресурси

*  Собственици на малък и среден бизнес

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


НОВО ОБУЧЕНИЕ! ОЧАКВАЙТЕ НОВА ДАТА ПРЕЗ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: очаквайте през 2024 (последно проведено 25.11.2023 г.)

Продължителност: 09:00 ч.- 18:00 ч. 

Формат:  Онлайнн

Платформи:  Zoom  & Образователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до ...........................2024 г.: 120 лева 

Стандартно записване до .........................2024 г.: 140 лева

Късно записване до .....................2024 г.: 160 лева 

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Видове прекратявания:

- По взаимно съгласие

- На други общи основания

- От Служителя с предизвестие/без предизвестие

- От Работодателя с предизвестие/без предизвестие

- Поради здравословни причини

- При пенсиониране

2. Процедура по подбор при прекратяване

3. Предизвестие при прекратяване

4. Закрила при прекратяване

5. Обезщетения при прекратявания

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. СПЕЦИАЛЕН БОНУС - достъп до запис на обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

5. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |


Дата: очаквайте през 2024

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност: 9 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + ПТПО |

* Ранно записване до ........................2024 г.: 120 лева 

* Стандартно записване до ........................2024 г.: 140 лева

* Късно записване до ........................2024 г.: 160 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата