Годишна Данъчна Декларация по чл. 50 (ГДД 50)

Описание на обучението:

Специализирано онлайн обучение на тема „ГДД 50“, в което паралелно теоретично се разглежда и практически преминава през всички важни аспекти свързани с попълване и подаване на годишната данъчна декларация за физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Обучението започва с преглед на законовите изисквания по отношение на това кои лица и в какви случаи трябва да подават декларация, и преминава в посока разясняване на нейната структура.

След това вниманието се измества към последователен преглед и попълване на всяко едно от приложенията към годишната данъчна декларация, с което се цели практическа онагледеност, взимане предвид на конкретни случаи/ситуации и показване на важни тънкости, чрез които се спестяват време, грешки и необходимостта от корекции. Целта е да се представят всякакви възможни казуси свързани с попълването на ГДД 50.

Разглеждат се както доходи от България, така и такива от чужбина. Засяга се и темата за избягване на двойното данъчно облагане. Също така се обръща специално внимание на годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, но и на здравноосигурителния доход на лицата, които нямат друго основание за здравно осигуряване, но получават пасивни доходи.

Обучението е подходящо за:

*  Лица, които искат сами да си попълнят и подадат ГДД по чл. 50

*  Счетоводители

*  Собственици на малък и среден бизнес

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


НОВО ОБУЧЕНИЕ! ОЧАКВАЙТЕ В ПЕРИОДА 02-03.2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: в периода 02-03.2024 г.

Продължителност: 09:00 ч.- 18:00 ч. 

Формат:  Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до .............................2023 г.: 120 лева 

Стандартно записване до ............................2024 г.: 140 лева

Късно записване до ..............................2024 г.160 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Изисквания за подаване на ГДД

2. Структура на ГДД

3. Преглед и попълване на приложения за:

• Изчисляване на обща годишна данъчна основа

• Изчисляване на данъчна основа от търговска дейност

• Годишно изравняване на осигурителен доход

• Използване на данъчни облекчения

• Доходи от чужбина и избягване на двойно данъчно облагане

• Други приложения

4. Цялостно оформяне и подаване на окончателна ГДД

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: в периода 02-03.2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност: 9 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + име на обучение/уъркшоп |

* Ранно записване до ........................2023 г. : 120 лева 

* Стандартно записване до............................2024 г. 140 лева

* Късно записване до ...........................2024 г. 160 лева

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата