Уъркшоп-Извънтрудови правоотношения

Описание на обучението

Специализиран онлайн уъркшоп на тема „Извънтрудови правоотношения“, който е изцяло и само практически насочен. Предназначен е за практикуващи счетоводители, които желаят да упражнят, затвърдят и повишат своите професионални знания в областта на администриране на отношенията с изпълнители по извънтрудови правоотношения, както и на такива, които предоставят услуги на физически лица – фрийлансери (лица на свободни професии).

Участието в уъркшопа изисква лицата да имат предварителна теоретична основа – познания относно особеностите на извънтрудовите правоотношения, изискванията на ЗДДФЛ и КСО, текущи и годишни данъчни и осигурителни задължения и ДДС изисквания.

Уъркшопът е фокусиран върху практическо решаване на разнообразни казуси:

·         Доходи на физическо лице, упражняващо свободна професия: от документирането, през декларирането и заплащането на авансовите осигурителни вноски и авансовия данък върху дохода, до годишното изравняване на осигурителния доход и подаване на годишна данъчна декларация

·         Доходи на физическо лице, работещо за свой риск и своя сметка, без да е регистрирано като самоосигуряващо се лице: от документирането, през декларирането и заплащането на авансовите осигурителни вноски и авансовия данък върху дохода, до годишното изравняване на осигурителния доход и подаване на годишна данъчна декларация

·         Предприятие, платец на доходи по извънтрудови правоотношения: определяне на брутен размер на дохода, съставяне на сметка за изплатени суми, деклариране и заплащане на осигурителни и данъчни задължения, и годишно деклариране на изплатените доходи

По време на целия уъркшопа ще се изисква от участниците взимане на активно участие - съвместно попълване на документи, изразяване на мнение, задаване на въпроси, разискване и обсъждане.  Този формат на обучение онагледява теоретичните знания на практика и за да бъдат най-бързо и лесно приложени е препоръчително да се практикува по време на целия уъркшоп съвместно с лектора за постигане на максимална ефективност и резултати за всеки участник.

Целта на уъркшопа е да предизвика логическото мислене на обучаваните лица спрямо тази темата и практически да надгради и обогати техните познания.

Уъркшопът е подходящ за:

1. ТРЗ специалисти

2. Счетоводители

3. Курсисти, които са преминали наше обучение „Извънтрудови правоотношения (счетоводни и данъчни аспекти) - https://bit.ly/3CLy9uT


                          Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: очаквайте през 2024

Продължителност: 09:15 ч.- 15:15 ч. 

Формат: Онлайн 

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до ......................2024 г.: 90 лева 

Стандартно записване до ......................2024 г.: 100 лева

Късно записване до ......................2024 г.: 120 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Изчисляване на дохода от брутен към нетен размер и обратно

2. Съставяне на Сметка за изплатени суми

3. Декларации по Наредба Н-13 (обр. 1 и обр. 6)

4. Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

5. Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

6. Изравняване на осигурителен доход

7. Годишна данъчна декларация по чл. 50

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН достъп:

1. Видеозапис от обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

5. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: очаквайте през 2024 г.

Начален / Краен час: 09:15 ч. - 15:15 ч.

Почивки: 1 х 30 мин. | 11:30 ч.-12:00 ч. 

Продължителност: 5.5 ас.ч.

Формат: Онлайн 

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + У-ИТП |

* Ранно записване до ......................2024 г.: 90 лева 

* Стандартно записване до ......................2024 г.: 100 лева

* Късно записване до ......................2024 г.: 120 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата