Болнични и Майчинство

Описание на обучението

Професионално онлайн обучение по тясно специализираната тема „Болнични и майчинство“, чийто фокус е насочен към много детайлно и практическо разглеждане на темата за временната неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и гледане на дете до 8 годишна възраст. Всичко е пречупено през призмата на законовата рамка, всички необходими процеси, стъпки и документи, с които е задължително да бъде запознат ТРЗ експертът.

Обучението започва със запознаване на всички съществено важни нормативни документи, на които ТРЗ експертът трябва да се уповава при процедиране на временна неработоспособност, бременност и раждане, майчинство и отглеждане на дете.

Във втория етап вниманието преминава върху отпуск поради временна неработоспособност. Разглеждат се подробно условията за разрешаване на неговото ползване, специфичните обстоятелства, които трябва да бъдат налице, и изискванията на Наредбата на медицинската експертиза (НМЕ). Продължава се с болничните листове – обсъжда се тяхното съдържание, правила и срокове за процедирането им от Работодателя. Прави се разграничение между видовете болнични листове по НМЕ (първичен и продължение) и периодите на временна неработоспособност за целите на заплащането й от Работодателя или от НОИ. Упражнява се изчисляването на възнаграждение за първите 3 дни от Работодателя и се изяснява как НОИ определя обезщетението за последващите дни. Обръща се специално внимание на попълването на Приложение 9, 10 и 11 включително при СИРВ. През цялото време се прави паралел между теория и практика чрез употреба на програмата на НОИ и други интерактивни инструменти, които използва ФРП Академи.

В третата част на обучението фокусът се измества към разнообразието от отпуски във връзка с раждане и отглеждане на дете. Прави се преглед на различните видове отпуски, както за майките, така и за бащите. Изясняват се условията за придобиване на право на ползване на такива отпуски и обстоятелствата, които трябва да са налични. Описват се обичайните етапи на протичане на отпуска на майката – от 45 дена преди термина до навършване на 2 години на детето. Обръща се внимание на документирането на тези отпуски и правилата за процедиране от страна на Работодателя. През цялото време се съчетава всичко гореописано с практика чрез представяне на реални примери, попълване на документи, използване на програмата на НОИ и други помощни средства.

Обучението е подходящо за:

*  ТРЗ специалисти

*  ЧР специалисти

*  Счетоводители

*  Офис мениджъри, които имат отговорности свързани със заплати

*  Студенти по икономика, счетоводство и управление и развитие на човешките ресурси

*  Собственици на малък и среден бизнес


Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2024 

Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: очаквайте през 2024 г.

Продължителност: 09:00 ч.- 18:00 ч. 

Формат: Онлайн 

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до ........2024 г.: 120 лева 

Стандартно записване до ...........2024 г.: 140 лева

Късно записване до ...............2024 г.: 160 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Нормативна уредба

2. Отпуск поради временна неработоспособност

-Условия за разрешаване

-Болничен лист

-Процедиране от Работодателя 

-Заплащане

3. Отпуск във връзка с раждане и отглеждане на дете

-Видове отпуски и условията за ползване

-Обичайни етапи на протичане

-Документиране 

-Прехвърляне на отпуск 

-Процедиране от работодателя 

-Заплащане

-Работа по време на отпуск за отглеждане на дете


7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. СПЕЦИАЛЕН БОНУС - достъп до запис на обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

5. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: очаквайте през 2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност: 9 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + БМ |

* Ранно записване до ..............2024 г.: 120 лева 

* Стандартно записване до  ..............2024 г.: 140 лева

* Късно записване до  ..............2024 г.: 160 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата