Извънтрудови правоотношения

(счетоводни и данъчни аспекти)

Описание на обучението:

Специализирано онлайн обучение „Извънтрудовите правоотношения (счетоводни и данъчни аспекти)“, което има за цел да представи многообразието на тези правоотношения и разгледа различните му видове, пречупени през счетоводна и данъчна гледна точка.

В хода на обучението се изяснява различната данъчно-осигурителна концепция за определяне на облагаем и осигурителен доход за всеки вид извънтрудово правоотношение. Представят се текущите осигурителни и данъчни задължения, разгледани от две гледни точки, тази на Възложител и тази на Физическо лице. След това фокусът се измества към годишните задължения на тези страни и преминава към темата за облагане с ДДС.

Обучението е с теоретично-практическа насоченост и представлява стабилна основа за надграждане на практическите умения в Уъркшопа по темата  👉 https://bit.ly/3I74BNm

Обучението е подходящо за:

1. ТРЗ специалисти

2. Счетоводители

3. ЧР специалисти

4. Собственици на малък и среден бизнес

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: очаквайте през 2024 г.

Продължителност: 09:15 ч. - 17:00 ч. 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до .....................2024 г. : 100 лева

Стандартно записване до .........................2024 г. : 110 лева

Късно записване до ...................2024 г. : 130 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Видове извънтрудови  правоотношения

2. Облагаем и осигурителен доход

3. Данъчни и осигурителни задължения на възложителя

4. ДДС аспекти при извънтрудови правоотношения

7 ДНИ след обучението БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: очаквайте през 2024 г.

Начален / Краен час: 09:15 ч. - 17:00 ч.

Почивка: 2х30 мин. или 1х60 мин. | 13:00 ч.-14:00 ч. | решава се по време на обучението

Продължителност: 4.5 ас. ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + ИТП|

* Ранно записване до .............................2024 г. : 100 лева

* Стандартно записване до ..............................2024 г. : 110 лева

* Късно записване до ...........................2024 г. : 130 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно образователната платформа на школата