Данъчни и счетоводни аспекти на трансакциите с криптоактиви

Описание на обучението:

Еднодневно специализирано онлайн обучение "Данъчни и счетоводни аспекти на трансакциите и криптоактиви", което разглежда цялостно и в детайл тази толкова важна и все по-често навлизаща тема в ежедневието и работните отговорности на различни специалисти.  Разгледайте детайлната програма на обучението с всички основи теми и подтеми в таб "Програма", по-долу в сайта.  👇

Обучението е подходящо за: 

*  Счетоводители

*  Данъчни консултанти

* Всички други специалисти, които спрямо прогрмата и темите, мисля че това обучение е подходящо за тях 


Програмата и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2024 

 

Лектор: Д-р Борислав Боянов, собственик на счетоводна къща и главен асистент към катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС 

Дата: Очаквайте през 2024 г.

Продължителност: 09:00 ч.-16:00 ч. 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до .....................2024 г.: 140 лева 

Стандартно записване до .............................2024 г.: 150 лева

Късно записване до .........................2024 г.: 170 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Информация: +359 899 523 775 | Facebook |

1. Въведение

 • Същност и класификация на електронните пари
 • Място, роля и значение на криптоактивите
 • Добиване на криптовалути
 • Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите
 • Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС
 • Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България
 • Задължения по реда на ЗМИП
 • Регистрационен режим за търговците с криптовалути и доставчици на попечителски услуги
 • Статистическо деклариране пред БНБ
2. Добиване на източници на доходи от криптовалути за физически лица и тяхното данъчно третиране
 • Добиване на криптовалути чрез копаене
 • Добиване на криптоактиви чрез стейкване
 • Продажба на криптовалута срещу фиатни пари
 • Бартер на криптовалута
 • Трудови и извънтрудови възнаграждения под формата на криптовалута
 • Дивиденти във вид на криптовалута
 • Придобиване на криптовалута по наследство
 • Подаръци, криптонагради, рекламни услуги (fork/airdrops) под формата на криптовалута.
 • Залози в приложението DeFi

3. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на сделките с криптовалути на физически лица 

 • Деклариране и облагане при нерегулярни сделки с криптовалута (сделки по управление на лично имущество)
 • Деклариране и облагане при дейност по занятие с криптовалута
 • Паралелно деклариране и облагане на единични сделки и дейност по занятие с криптовалута (хибриден подход)
 • Деклариране и облагане на доходи от криптовалута на самоосигуряващи се лица с регистрация в БУЛСТАТ

4. Данъчно третиране по реда на ЗДДС на сделките с криптовалути на физически лица 

 • Задължителна регистрация по ДДС
 • Условия, при които физическото лице е задължено/освободено от регистрация по реда на ЗДДС:
       – регистрация по чл. 97а от ЗДДС
       – съвети за данъчно планиране и препоръки за оптимизиране на данъчно-осигурителната тежест на местните физически лица

5. Счетоводни аспекти на критовалутата като обект на отчитане в дейността на предприятията 

 • Обзор на международната счетоводна практика
 • Официално решение на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО)
 • Счетоводна политика н предприятието по отношение на криптовалутата
 • Подходи за първоначално признаване на криптовалутата съгласно НСС
 • Последващо оценяване на криптовалутата
 • Организация на текущото счетоводно отчитане на криптовалутата
 • Счетоводни модели, свързани с придобиването на криптовалута, сделки с/в криптовалута, последващо оценяване и представяне във финансовите отчети на криптовалутата
 • Представяне на криптовалутата във финансовите отчети на предприятията

6. Данъчни третиране на критовалутата при юридически лица

 • Данъчен подход на ЕС по отношение на облагането на криптовалутата с ДДС
 • Позицията на българското данъчно регулиране на криптовалутата
 • Въпроси относно регистрацията по ЗДДС и мястото на изпълнение по реда на ЗДДС
 • Данъчно облагане по реда на ЗКПО на печалбите на юридическите лица от криптовалута
 • Анализ на данъчната практика в Република България

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: Очаквайте през 2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 16:00 ч.

Продължителност:  7 а.ч.

Почивки: 2 х 15 мин. и 1 х 30 мин. | уточняват се по време на обучение |

Формат: Онлайн 

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + ДСАТК |

* Ранно записване до ...................2024 г.: 140 лева 

* Стандартно записване до ...................2024 г.: 150 лева

* Късно записване до .....................2024 г.: 170 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за участие в обучението, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяако удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата