Уъркшоп "СИРВ" (сумирано изчисляване на работното време)

Описание на обучението:

Специализиран онлайн уъркшоп на тема „Сумирано изчисляване на работното време“, който е изцяло и само с практическа насоченост. По време на уъркшопа ще се съставят първоначални графици, последващо ще се отразяват всички изменения (болнични, платени/неплатени отпуски и т.н.) в текущия график и накрая ще се съставя окончателен график за отчетния период – ще се представят различни бизнес казуси и ще се лавира с различни отчетни периоди.

Фокус ще има и върху една много важна тема - колко служители са необходими за създаване на график без наличие на извънреден труд –  ще се изчислява какъв е минималният брой с който можем да си позволим да работим, какъв е здравословният брой с който е необходимо да работим, за да има възможност за реакция в различни ситуации от страна на работодателя и как би могло несъзнателно да са наети доста по-голям брой служителите, отколкото е необходимо на компанията.

Ще се обърне внимание на определянето и изчисляването на извънреден труд в края на един отчетен период. Сериозен фокус ще има и върху изчисляване на отделните компоненти на трудовото възнаграждение (клас прослужено време, болнични, отпуски, извънреден труд, нощен труд и социални придобивки)  и осигурителен доход с всички тънкости свързани с това. Ще се попълва стъпка по стъпка Декларация образец 1.

 

По време на целия уъркшоп ще се правят постоянно изчисления и ще се ползва активно MS Excel, лекторът ще показва стъпка по стъпка и обяснява всичко в детайл. Участниците ще правят тези изчисления паралелно с лектора, ще им бъдат давани казуси, които да правят в рамките на обучението, за да се провери и утвърди усвоеното за всяка една тематика.

Какво няма да има?  - Няма да се обяснява какво е СИРВ, няма да се обясняват и разясняват основните принципи на СИРВ. Обучението е насочено към хора, които активно се занимават със СИРВ и към хора които са в първи стъпки на тема СИРВ, но имат теоретичната основа и нужда да видят, и усетят на практика как се случват нещата, както и хора които са преминали нашето обучение „Сумирано изчисляване на работното време“.


Уъркшопът е подходящ за:

1. ТРЗ специалисти, които активно се занимават със СИРВ

2. ТРЗ специалисти, които сега започват да се занимават със СИРВ, НО имат теоретична основа

3. Курсисти, които са преминали наше обучение „Сумирано изчисляване на работното време“


Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: очаквайте през 2024 г. (последно проведено на 06.12.2023 г.)

Продължителност: 09:15 ч.- 14:30 ч. 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до ..............2024 г. : 90 лева 

Стандартно записване до ...............2024 г. :  100 лева

Късно записване до ................2024 г. 120 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Определяне на необходимият брой служители за съставяне на график без извънреден труд

2. Съставяне на графици – предварителни, текущи и окончателни

3. Последващо отразяване на отсъствия на служители, отразяване и изменение на график

4. Определяне на извънреден труд в края на отчетния период

5. Изчисляване на компонентите на трудово възнаграждение и осигурителния доход

6. Попълване на Декларация Обр. 1

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН достъп:

1. Видеозапис от обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

5. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: очаквайте през 2024 г.

Начален / Краен час: 09:15 ч. - 14:30 ч.

Почивки: 1 х 30 мин. | уточняват се по време на обучение |

Продължителност:  5 ас.ч. 

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + У-СИРВ |

* Ранно записване до ..................2024 г. : 90 лева 

* Стандартно записване до ..............2024 г. 100 лева

* Късно записване до ................2024 г. 120 лева

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата