Обезщетения по Кодекса на Труда

Описание на обучението:

Специализирано онлайн обучение на тема „Обезщетения по Кодекса на труда“, което разглежда много задълбочено обезщетенията, дължими от едната страна по трудово правоотношение на другата в определените от Кодекса хипотези. Неговата цел е обучаваните лица да придобият теоретични знания и практически умения за ситуациите, в които се дължат обезщетения, за начина на тяхното изчисляване, както и свързаните с тях данъчно-осигурителните аспекти.

Обучението започва с представяне на видовете обезщетения, регламентирани от трудовото законодателство. Те са специално класифицирани по различни критерии, така че обучаваните лица да вникнат в смисъла и предназначението им, както са предвидени от законодателя. Разглежда се по-детайлно темата за брутното трудово възнаграждение, използвано за база за изчисляване на дължимите обезщетения.

Втората част на обучението е насочена върху задълбочено разглеждане на някои от най-често срещаните обезщетения. Първоначално се разглеждат обезщетенията, дължими текущо по време на изпълнение на трудовото правоотношение, след което фокусът се измества към тези, дължими при неговото прекратяване. Последователно се представят обезщетенията за неизползван отпуск, за оставане без работа, за неспазено предизвестие, за незаконно уволнение и за незаконно задържане на трудовата книжка. С практически примери се онагледява механизмът за определяне на размера на обезщетенията. За всяко едно от тях се обсъжда данъчното, осигурителното и счетоводното им третиране, както от страна на работодателя, така и от страна на служителя.

Обучението е предназначено за специалисти в областта на труда и работната заплата, за счетоводители, както и за студенти в областта на счетоводството и управлението на човешките ресурси.

Обучението е подходящо за:

*  ТРЗ специалисти

*  ЧР специалисти

*  Офис мениджъри, които имат отговорности свързани със заплати

*  Студенти по икономика, счетоводство и управление и развитие на човешките ресурси

*  Собственици на малък и среден бизнес


Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


НОВО ОБУЧЕНИЕ!!! ОЧАКВАЙТЕ НОВА ДАТА ПРЕЗ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: очаквайте през 2024 г.(последно проведено 15.11.2023 г.)

Продължителност: 09:00 ч.- 14:00 ч. 

Формат: Онлайн 

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до .........2024 г.: 90 лева 

Стандартно записване до ..........2024 г.: 100 лева

Късно записване до .........2024 г.: 120 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1.  Видове обезщетения по Кодекса на труда

2. Брутно трудово възнаграждение възнаграждение

3. Обезщетения по време на трудово правоотношение

4. Обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения

5. Данъчно и счетоводно третиране на обезщетенията при работодателя

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. СПЕЦИАЛЕН БОНУС достъп до запис на обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

5. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: очаквайте през 2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 14:00 ч.

Почивки: 1 х 30 мин. | 11:30 ч.-12:00 ч. 

Продължителност:  0.5 ден | 5.5 чу.ч. |

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

 

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + БМ |

Ранно записване до .........2024 г.: 90 лева 

Стандартно записване до ..........2024 г.: 100 лева

Късно записване до .........2024 г.: 120 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата