Наредба Н-13

Описание на обучението

Специализирано онлайн обучение за декларациите, които се съставят и подават на основание Наредба Н-13. Неговата цел е да изясни правилата за съдържание, съставяне и подаване на различни декларации, предвидени в този толкова важен и ежедневно прилаган от ТРЗ специалистите подзаконов нормативен акт.

Първата част от обучението е насочена върху разглеждането на основните видове декларации според наредбата. Последователно се разглеждат декларация образец 1, образец 5 и образец 6, като се обсъжда тяхното предназначение и съдържание, срокове за подаване и начини за корекция. Специално внимание се обръща на съставянето и съдържанието на декларация образец 1 при СИРВ. На следващ етап се представят останалите декларации по Наредба Н-13 – образец 3, образец 7, образец 8 и образец 9.

Във втората част от обучението фокусът се премества върху техническата част на съставяне и подаване на декларациите. Правят се практически примери с използване на софтуера на НАП за съставяне на декларации. Обсъжда се разчитането на генерираните текстови файлове. Представят се начините за подаване на декларации – през системата на НАП, по имейл и присъствено в офис на НАП.

Обучението е подходящо за:

*  ТРЗ специалисти

*  ЧР специалисти

*  Студенти по икономика, счетоводство и управление и развитие на човешките ресурси

*  Собственици на малък и среден бизнес

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


НОВО ОБУЧЕНИЕ! ОЧАКВАЙТЕ НОВА ДАТА ПРЕЗ  2024 


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: ...........2024 г. (последно проведено-04.11.2023 г.)

Продължителност: 09:00 ч.- 14:00 ч. 

Формат:  Онлайнн

Платформи:  Zoom  & Образователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до .........2024 г.: 90 лева 

Стандартно записване до .........2024 г.: 100 лева

Късно записване до .........2024 г.: 120 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Основни декларации по Наредба Н-13 (образци 1, 5 и 6)

2. Казуси, свързани с декларации образец 1, 5 и 6

3. Други декларации по Наредба Н-13

4. Процес по съставяне и подаване на декларации

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: ...............2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 14:00 ч.

Почивки: 1 х 30 мин. 11:30 ч.-12:00 ч. |

Продължителност: 4.5 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + ПТПО |

* Ранно записване до .........2024 г.: 90 лева 

* Стандартно записване до .........2024 г.: 100 лева

* Късно записване до .........2024 г.: 120 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата