Видове обучения

Предстоящи обучения

Предстоящи Уъркшопи

Поправителни сесии

Основен курс по ТРЗ

Теория-03.10.2023 г. Практика-17.10.2023 г.

Кои сме ние?

ФРП Академи е лицензирана учебна академия за професионално обучение и развитие в областта на счетоводство, ТРЗ (администриране на отношенията с персонала) и данъци.

Предлагаме широка гама от обучения - от полудневни обучения и уъркшопи на различни теми, през професионални еднодневни обучения до няколко месечни квалификационни курсове. 

Нашата мисия е да подготвяме/усъвършенстваме професионалисти в областта, чрез придобиване на стабилни теоретични знания и изграждане на практически умения, пречупени през призмата на реални бизнес нужди и актуални тенденции в областта, чрез които  обучаваните лица успешно да се реализират в счетоводните бизнес среди.

Разгледайте предлаганите от нас обучения, като изберете съответната категория от менюто или прегледате и кликнете върху банерите от  секция "Предстоящи обучения" .

Запознайте се с "Общите условия за провеждане на обучения" както и с "Политиката за порвеителност" на ФРП Академи. 

Общи условияПолитика за поверителност

Проверка и валидиране на Удостоверение за преминато обучение във ФРП Академи:  

Проверка на УДОСТОВЕРЕНИЕ

Преподаватели